Wat te doen bij ziekte?

Zorg ervoor dat de directeur van de school waar je die dag start, telefonisch verwittigd is vóór de eerste lestijd van jouw afwezigheid. Geen mail!

 

Voor één dag afwezigheid wegens ziekte heb je geen doktersattest nodig. Toch wordt een ziektedag aangerekend.

Vanaf de tweede dag afwezigheid moet je het afwezigheidsattest laten invullen door de dokter en laten bezorgen op school.
Ook het controleorgaan Certimed krijgt het medisch attest dat je dokter opmaakt. 

Hiernaast vind je het blanco document.

Het stamboeknummer ingeven mag, maar gebeurt desnoods door het schoolsecretariaat.
 

Heeft ook de arts dit formulier ingevuld, laat het dan zo snel mogelijk bezorgen op school.

Nieuw adres controleorgaan:

Certimed, Dienst Onderwijs, Postbus 10018
1070 Anderlecht

Het controleorgaan is Certimed. Door de directe communicatie met het werkstation is er ook controle mogelijk op dag één van jouw ziekteverlof. Daarom mag je de eerste 24 u de woon- of verblijfplaats niet verlaten, tenzij om dringende medische redenen.

Hiernaast vind je het blanco document.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean