Wat te doen bij een ongeval?

Een buitendienstongeval

Stel, je hebt na de werkuren of in het weekend of op vakantie een verkeersongeval waardoor je een tijd lang arbeidsongeschikt bent.
De tegenpartij is in fout. Verwittig je directeur en doe aangifte van het ongeval als buitendienstongeval.

 

Ben je arbeidsongeschikt, dan wordt je saldo bezoldigd ziekteverlof terug aangevuld, als de aansprakelijke derde of zijn/haar verzekeringsinstelling je afwezigheidsdagen heeft terugbetaald.

Wie meer info wil, leest best eens de omzendbrief na. 
 

Een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten je eigen lichaam ligt. Bijvoorbeeld een val over een boekentas.

Het ongeval veroorzaakt een letsel: lichamelijk, mentaal, inwendig, uitwendig, of aan een prothese.

Om een ongeval als arbeidsongeval te kunnen erkennen, moet het zich voordoen:

  • Tijdens en door de uitoefening van je werk of

  • Op de weg van of naar het werk

Het kan gaan om een ongeval dat je overkomt tijdens het lesgeven, toezicht, vergaderingen, schoolreizen, schoolfeesten, wervingsacties, nascholingscursussen, sportactiviteiten, een schoolbus besturen, leerlingenvervoer, een vakbondsopdracht …

‘Op weg van of naar het werk’ betekent het normale traject (in tijd en plaats) van je verblijfplaats naar de plaats waar je werkt en omgekeerd.

Hiernaast vind je het blanco document.

Het formulier bestaat uit twee delen.

Het eerste deel, de eigenlijke aangifte, vul je als slachtoffer van het ongeval zelf in, alleen de laatste rubriek moet worden aangevuld door je werkgever.

Het tweede deel, het geneeskundig getuigschrift, laat je door je behandelende dokter invullen.  

De aangifte van het ongeval als buitendienstongeval ontslaat je niet van de verplichting de gewone formaliteiten bij ziekteverlof te vervullen. Je moet vanzelfsprekend onmiddellijk je directeur op de hoogte brengen. Bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan één dag, moet je een afwezigheidsattest opsturen naar de directeur en een medisch attest naar het controleorgaan Certimed.

Info over ziekteverlof vind je via deze link.

Hieronder vind je de nodige documenten.

Breng je school zo snel mogelijk op de hoogte dat je een ongeval hebt.

Geef het ongeval zo snel mogelijk aan, in elk geval binnen 4 dagen. 

Je hebt volgende documenten nodig:

Bezorg de documenten aan je school of centrum, die ze dan verder opstuurt naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Als je in meerdere scholen of centra werkt, geef je het ongeval maar 1 keer aan: via de school of het centrum waar het ongeval gebeurde.

Info over arbeidsongeval vind je via deze link.

Model A: aangifte arbeidsongeval

Model B: doktersattest

Deel 1 en deel 2

getuigen-verklaring

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean