Vriendenkring

Het stedelijk basisonderwijs heeft sinds jaar en dag een vriendenkring met als doel de personeelsleden van de 3 basisscholen dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor is er per school een afgevaardigde die meedenkt, initiatieven ondersteunt en de vriendenkring promoot.
Het schoolbestuur geeft voor de werking niet langer een subsidie, maar voorziet middelen van het werkingsbudget. 

Zeker voor schooloverschrijdende inititatieven die onze leerkrachten dichter bij elkaar brengen.  Heb jij een leuk idee?

 

Deze collega's zijn het aanspreekpunt voor jouw school :

Ilse Huyghebaert

SBS De Vlieger

Ilse Berteloot

SBS De Octopus

Ann-Sophie Baert

SBS De Vlieger

Nora Carette
SBS De Vlieger

Celine Wybo

SBS De Brug

Ilse Hoet

stafmedewerker

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean