Structuur van het stedelijk onderwijs Roeselare

Het stedelijk onderwijs #VANRSL heeft een duidelijke plaats in het lokale onderwijslandschap.

- De drie stedelijke basisscholen bieden kwaliteitsvol onderwijs aan ruim 1.500 leerlingen en zijn daarmee de grootste basisscholen in Roeselare. Zij vormen samen één scholengemeenschap ‘Stedelijk Basisonderwijs Roeselare’ onder hetzelfde schoolbestuur.

- Het deeltijds kunstonderwijs biedt artistieke opleidingen voor volwassenen, studenten middelbare en lagere school, zowel in Roeselare als in de filialen erbuiten. De Stedelijk Academie voor Schone Kunsten (‘SASK’) heeft een zeer ruim aanbod beeldende kunsten, terwijl de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten ‘Adriaan Willaert’ (‘STAP’) muziek, woord en dans als kunstvormen aanbiedt. 

Het stedelijk onderwijs wordt aangestuurd door een beleidsteam stedelijk onderwijs. Elke onderwijsinstelling heeft daarnaast ook haar eigen directieteam. 
 

In deze PDF vind je het organigram van het stedelijk onderwijs met de nodige gegevens.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean