Een job in het onderwijs

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten

 

In onze scholengemeenschap werken ruim 130 personeelsleden.

Dan is het logisch dat er geregeld vacatures zijn of vervangingen gezocht worden :
 

  • kleuterjuf Helena is zwanger en wordt wegens bedreiging door beroepsziekte van de werkplek verwijderd

  • meester Hans heeft een jong gezin en neemt halftijds vaderschapsverlof op

  • turnleraar Joris volgt in een nascholingstraject een lessenreeks om zich verder te bekwamen

 

Ook wanneer een leerkracht ziek valt, zoeken we een geschikte vervanger om de klas over te nemen.

 

 

Ben jij afgestudeerd en werkzoekend ?  Zo kan je jouw kandidatuur stellen.

Solliciteren doe je tegenover het schoolbestuur of via de school.


Maar dat kan best elektronisch

via onze webapplicatie.

 

Je maakt zelf een login aan en je kiest zelf een eigen paswoord.

Voor elke nieuwe opdracht rekruteren de scholen uit het sollicitatiebestand.

 

Vandaar het grote belang dat we hechten aan de actuele toestand.

Hier kan je jouw gegevens wijzigen en een up-to-date cv uploaden.

Heb je jouw kandidatuur gesteld
en jouw cv opgeladen, dan kan je jouw werksituatie aanduiden op een maand- of jaarkalender.

 

Wie regelmatig een update van de werksituatie opgeeft, heeft meer kans op aanwerving.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean