Schoolverandering

Ouders kiezen een school voor hun kind omdat ze er een goed gevoel bij hebben.
Natuurlijk hangt de schoolkeuze ook af van praktische zaken zoals de voor- en naschoolse opvang.

Na een weloverwogen keuze kunnen de ouders in de loop van een schooljaar steeds van school veranderen.
De nieuwe school zorgt voor de inschrijving en verwittigt de vorige school.

De overdacht van leerlingengegevens is wettelijk geregeld.

Voor het bijzonder onderwijs is een attest van het CLB nodig.

 

Neem gerust contact op met de nieuwe school van uw keuze.

Is er nog plaats in het stedelijk basisonderwijs?

In de 3 stedelijke basisscholen is er een bovengrens (maximaal aantal kinderen per geboortejaar/leerjaar).
Die bovengrens ligt vast op 50 kleuters per geboortejaar en 50 leerlingen per leerjaar (onderverdeeld in 2 of meer klasgroepen). 
Voor sommige geboortejaren of leerjaren is de capaciteit verhoogd. In dat geval spreken we van bubbeljaren.


Contacteer telefonisch de school om het aantal vrije plaatsen voor een bepaald schooljaar te weten.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean