Schoolreglement

Het schoolreglement is een juridisch bindende afspraak tussen school en ouders. De rechten en plichten van ouders en leerlingen komen er aan bod. De Gemeenteraad van de stad Roeselare keurde op 27 juni 2017 het aangepaste schoolreglement aan.
 

Elke school heeft daarnaast een afsprakennota dat een uitwerking is van het schoolreglement.
De afsprakennota is terug te vinden op de website van onze scholen.

schoolreglement 2018-2019
Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean