Pedagogische studiedag van 22 maart 2017

De volgende pedagogische studievoormiddag gaat door in Stedelijke Basisschool De Vlieger in de Hoogstraat 58 te Rumbeke.
STEM-onderwijs vormt de rode draad. Vooraf komt er info zodat elke leerkracht met de nodige voorkennis gewapend is om uit te zoeken hoe lesactiviteiten STEMmig kunnen gemaakt worden.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean