Professionalisering: vorming en studiedagen

Je wordt niet als leerkracht geboren. Je moet je steeds blijven vormen. Daarvoor zijn er zowel de pedagogische studiedagen voor elk schoolteam als de individuele nascholingen voor elk personeelslid. 

De visietekst "professionaliseringsbeleid in het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare" verduidelijkt hoe je als leerkracht kan ontwikkelen in een professionele leergemeenschap.

 

Een persoonlijke vorming vraag je aan via de digitale navormingstool die je vindt op de website van elke school of hieronder.
Ook een Banaba wordt op die manier aangevraagd.

Neem initiatief! Kies uit het aanbod en doe zelf een voorstel!
De directeur kijkt na of de vorming voldoet aan een behoefte en zal die in dit geval zeker goedkeuren.

 

Voor langere vormingen (vb. Banaba) werden in het directieoverleg van september 2019 de volgende afspraken gemaakt:


Vanaf 1 september 2019 gelden voor onze scholengemeenschap de volgende afspraken voor wie naast het werk nog een Banaba of andere langdurige opleiding wil behalen.
De scholengemeenschap betaalt de helft van het inschrijvingsgeld indien de Banaba direct aansluit op de functie die je uitvoert en die de schoolwerking aanvult. Dus geen studie uit persoonlijke interesse.

    - Masteropleidingen worden niet gefinancierd. 
    - Het personeelslid moet TADD zijn om inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen
    - Basisdiploma (kleuter)onderwijzer vereist.
    - Andere studiekosten (zoals bvb. boeken) moeten zelf betaald worden.
    - Wie stopt of niet geslaagd is tijdens de opleiding moet het inschrijvingsgeld terug betalen aan de stad.
    - Een bisjaar wordt niet betaald. 

De terugbetaling verloopt als volgt: Voor onkosten banaba mag het documentje onkosten dienstreizen gebruikt worden. Samen met factuur als bewijsstuk en dan juiste prijs vermelden die moet teruggestort worden ....

Professionaliseringsbeleid

Vorming aanvragen

Vorming aanvragen doe je via het digitaal systeem dat op de website van elke school staat.

https://www.sbsroeselare.be/nascholingen/login.php

Andere vorming

Nascholingsaanbod OVSG

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean