Professionalisering: vorming en studiedagen

Je wordt niet als leerkracht geboren. Je moet je steeds blijven vormen. Daarvoor zijn er zowel de pedagogische studiedagen voor elk schoolteam als de individuele nascholingen voor elk personeelslid. 

De visietekst "professionaliseringsbeleid in het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare" verduidelijkt hoe je als leerkracht kan ontwikkelen in een professionele leergemeenschap.

 

Een nascholingsplan komt tot stand

 

  • door een analyse van de behoeften (waar heb je zelf nood aan? – waar heeft het schoolteam nood aan?)

  • vanuit de directie - vb. uit het functioneringsgesprek komt naar voor dat een bepaalde vorming nuttig of noodzakelijk is

  • met het oog op de continuïteit binnen de school – vb. muzische vorming

 

Het nascholingsplan bevat

 

  • pedagogische studiedagen (vormingen voor het team of voor sub-teams)

  • vormingsinitiatieven voor deelgroepen – vb. voor leermeesters l.o.

  • professionalisering via individuele vormingen  (ofwel naschools
    ofwel tijdens de uren)

 

Neem initiatief. Kies uit het aanbod en doe zelf een voorstel.
De directeur kijkt na of de vorming voldoet aan een behoefte en zal die in dit geval zeker goedkeuren.

Professionaliseringsbeleid

Vorming aanvragen

Vorming aanvragen doe je via het digitaal systeem dat op de website van elke school staat.

https://www.sbsroeselare.be/nascholingen/login.php

Andere vorming

Nascholingsaanbod OVSG

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean