Prestatieregeling

In een omzendbrief wordt de wekelijkse opdracht of prestatie van elk personeelslid vastgelegd.

Zo weet elk personeelslid welke prestaties het schoolbestuur kan vragen.

Binnen de schoolopdracht kunnen - naargelang het ambt - een aantal plage-uren of extra schoolopdrachten gevraagd worden.

We maken een onderscheid tussen de hoofdopdracht, de schoolopdracht en de eigenlijke opdracht.

 

Hiernaast vind je een schematisch voorstelling.

Plage-uren komen bovenop de aanstelling. Wie voltijds werkt als kleuterleider of onderwijzer, kan tot 2 lestijden plage presteren.
Een leermeester die voltijds werkt, presteert maximum 4 plage-lestijden.

schoolopdracht en klokuren

Wie voltijds werkt als kleuterleider of onderwijzer, heeft een schoolopdracht van maximum 26 klokuren (1550 min.).

Wie deeltijds werkt, het evenredig gedeelte ervan.

Prestatieregeling en plage uren

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean