Personeelsbeleid 

Binnen de scholengemeenschap willen we op een transparante manier communiceren rond het personeelsbeleid dat we voeren.
De inhoud is gebaseerd op het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs, op het arbeids- en schoolreglement van het stedelijk basisonderwijs Roeselare en op een interne nota i.v.m. het personeelsbeleid goedgekeurd in de directieraad basisonderwijs.

Je vindt er heel wat in terug over de rekrutering van leerkrachten, de aanstelling, de begeleiding en de verdere loopbaan.

Deze brochure is een voorstel en is nog verder in opmaak.

Deze brochure wil onze leerkrachten wegwijs maken in onze manier van werken.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean