Pedagogische studiedag van 28 november 2018

Op woensdag 28 november 2018 gaat onze pedagogische studievoormiddag door in De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 23, Rumbeke.
Kris Van den Branden stelt zijn boek voor: onderwijs in de 21ste eeuw. Daarna is er een panelgesprek met diverse onderwijspartners.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean