Pedagogische studiedag van 22 maart 2017

STEM-onderwijs vormde de rode draad tijdens de pedagogische studievoormiddag die doorging in Stedelijke Basisschool De Vlieger in de Hoogstraat te Roeselare-Rumbeke. Vooraf was er info zodat elke leerkracht met de nodige voorkennis gewapend was om uit te zoeken hoe klesactiviteiten STEMmig kunnen gemaakt worden. Hier vind je de link naar de STEM-fiches die de werkgroepen ontwikkelden.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean