OVSG

OVSG (Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten) is de koepel voor het gemeentelijk onderwijs. 

De leerplannen die we moeten volgen, zijn ontwikkeld door OVSG. Je kan ze digitaal raadplegen met de logincode van de school.

Er is ook een nascholingsaanbod waar ook jij als leerkracht een beroep kan op doen. Maak een voorstel over aan jouw directeur.

 

Om in te loggen: geef je schoolnummer in en wachtwoord kleuter1 - kleuter2 - kleuter3

Om in te loggen: geef je schoolnummer in en wachtwoord lager1 - lager2 - ... - lager6

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean