Functiebeschrijvingen en evaluatie

Functiebeschrijving en evaluatie zijn belangrijke instrumenten in het personeelsbeleid van een onderwijsinstelling. Ze maken het een school, mogelijk een autonoom personeelsbeleid gericht op kwaliteitsvol onderwijs te voeren.

Evaluatie is geen momentopname, maar een proces waarbij begeleiding en ondersteuning een belangrijke rol spelen. Daarom kan je nooit worden geëvalueerd zonder een geïndividualiseerde functiebeschrijving. 

Heb je een aanstelling van minstens 104 dagen, dan moet je een geïndividualiseerde functiebeschrijving krijgen die gebaseerd is op de algemene functiebeschrijving die je hieronder vindt.

Dat gebeurt tijdens een functioneringsgesprek op gelijke voet met de eerste evaluator, de directeur van de school, die samen met de adjunct-directeur instaat voor de begeleiding en de coaching met aandacht voor het goed functioneren. 

 

In de periode van 1 september 2014 tot 31 augustus 2020 krijgt elk personeelslid een evaluatie die voorgegaan wordt door een evaluatiegesprek. Dat gebeurt ook op de scharniermomenten tijdens de loopbaan.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean