Flashy nieuwsberichten

Om onze personeelsleden te informeren over nieuwtjes en initiatieven op het niveau van de scholengemeenschap gebruiken wij een nieuwsbrief 'Flashy' die veelal digitaal verspreid wordt. Hier kan je terugblikken op de vorige edities ...

Deze nieuwsbrieven verschijnen als 't past, met de regelmaat van de klok, maar alleen als er nieuws is. Veel leesplezier!

Schooljaar 2019-2020
Schooljaar 2018-2019
Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean