Documenten en voorbeeldbrieven

Je wil een verlof wegens overmacht aanvragen bij het schoolbestuur? Hier vind je kant en klaar aanvraagdocument. Of je stelt jouw kandidatuur voor een vaste benoeming of TADD. Hieronder vind je de voorbeeldbrieven die je op weg kunnen helpen.

Het schoolbestuur of inrichtende macht is het stadsbestuur van Roeselare. De beleidsverantwoordelijke is de schepen van onderwijs.

Het schepencollege is het aanspreekpunt. Het postadres is
Directeur interne organisatie
Botermarkt 2
8800 Roeselare.

Hoe ga je te werk bij aanvraag TADD of VB?

Voorbeeld

aanvraag

TADD

Voorbeeld

aanvraag

vaste benoeming

Verloven en afwezigheden

Korte onderbreking:

- Verlof wegens overmacht (max. 4 dagen - vb. ziek kind - doktersattest nodig)

- Omstandigheidsverlof (vb. bij geboorte, overlijden - bewijsstuk nodig)

Langere onderbreking:

- zorgkrediet (kind<12j, medische bijstand, palliatief verlof, opleiding)
 (voltijds, 1/2, 1/5)

- afwezigheid verminderde prestaties (voltijds, 1/2, 1/5, /1/4)

- loopbaanonderbreking (medische bijstand, ouderschapsverlof, palliatief verlof)   (voltijds, 1/2, 1/5)

- verlof verminderde prestaties (voltijds, 1/2, 1/5)

Hoe ga je te werk voor een aanvraag verlof of afwezigheid of aanvullend vakantiegeld?
 

  • druk de PDF af 

  • vul alle gegevens in en plaats je handtekening

  • vraag aan je directie om het document te controleren en te ondertekenen

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean