Dienstverplaatsing

Als je in opdracht van de school een dienstverplaatsing maakt, dan moet je je wel aan enkele afspraken houden.
Zonder toelating vooraf kan je geen aanspraak maken op de terugbetaling van de kosten. In dat geval ben je ook niet verzekerd!

Dat geldt trouwens ook als je om persoonlijke redenen de school verlaat om een boodschap te doen. Dat is uiteraard op eigen risico.

Meldt steeds aan je directie en aan het secretariaat van je school als je voor een vorming of andere reden een dienstverplaatsing doet. Het secretariaat vult een aanvraagformulier in.


Met een correcte aanvraag ben je niet alleen ingedekt via de arbeidsongevallenverzekering,

maar is ook jouw auto omnium verzekerd tijdens deze dienstverplaatsing.

Vandaar het belang om vooraf jouw dienstverplaatsing correct aan te vragen.

Je ontvangt voor jouw verplaatsing met de eigen wagen de vervoerskosten terugbetaald tegen het officiële tarief. Vanaf 1 juli 2018 bedraagt de vergoeding 0,3573 euro per kilometer. Ook kosten voor parking op die dag kunnen ingegeven worden. Bewaar dus je ticket.

Vul daarvoor het formulier onkostennota in en bezorg het aan het schoolsecretariaat.
Dat gaat samen met het aanvraagformulier naar de financiële dienst die instaat voor de uitbetaling.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean