Recyclagepark, verbrandingsoven, leren composteren, ...

  • Bezoek een recyclagepark (kleuter en lager)

Wil je een bezoek brengen aan het recyclagepark van Roeselare of Rumbeke? Contacteer de dienst openbaar domein van de stad:  via 051/26 97 86 of POD@roeselare.be

Wil je een gratis bezoek brengen aan de verbrandingsoven van Roeselare? Contacteer Mirom op 051/260314 of communicatie@mirom.be

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean