Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement geldt voor alle gesubsidieerde personeelsleden die tewerkgesteld zijn in onze scholengemeenschap.
Binnen het kader van de rechtspositie van het gesubsidieerd personeel zijn een aantal rechten en plichten opgesomd waaraan de werkgever en de werknemer zich moeten houden. Als personeelslid van de stad Roeselare houden wij ons aan de deontologische code.
Het arbeidsreglement is syndicaal onderhandeld en goedgekeurd door de gemeenteraad om 27 maart 2017.

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement geeft de rechten en plichten weer die nageleefd moeten worden tussen werkgever en werknemer.
De deontologische code je moet je naleven omdat je werkt onder de naam van Stad Roeselare.

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean