Aanvangsbegeleiding en evaluatie

Aanvangsbegeleiding betreft de begeleiding van beginnende leerkrachten vanaf de start van de onderwijsloopbaan en heeft tot doel de beginnende leerkrachten te laten uitgroeien tot ervaren leerkrachten. Het stelt de beginnende leerkracht meer bepaald in staat om zijn/haar basiscompetenties te vertalen naar de specifieke schoolcultuur, het pedagogisch project en het beleid van de school en deze startcompetenties verder te ontwikkelen.

Hieronder vind je de visietekst van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare rond aanvangsbegeleiding en evaluatie van beginnende leerkrachten.

aanvangsbegeleiding en evaluatie in het SBR

Schoolbestuur

College van Burgemeester en Schepenen

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare 

tel. 051 26 21 11| www.roeselare.be 

Directie interne organisatie: Bert De Smet info@sbsroeselare.be
Directie coördinatie : Ignace Degryse directie@sbsdeoctopus.be
Stafmedewerker: Ilse Hoet ilse.hoet@sbsroeselare.be

Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare

www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be

Facebook

Twitter

  • Twitter Clean